Energetikai tanúsítás

Az Energetikai Tanúsítvány 2012. január 1-től kötelező kelléke minden ingatlan Adásvételi szerződésnek, illetve az 1 évnél hosszabb időszakra vonatkozó bérbeadási szerződéseknek. Érvényessége 10 év. Az Energetikai Tanúsítvány egy úgynevezett „bizonyítvány” a lakásunkról, házunkról esetleg üzletünkről, amely megmutatja, hogy ingatlanunk mennyire energiatakarékos az EU által előírt és elvárt követelményszinthez képest. Javaslatot ad energia és egyben rezsi költség megtakarítási módjaira, minden esetben a meglévő lehetőségek figyelembe vételével.

Mikor szükséges az energetikai tanúsítás?

 • Új épület építése
 • Ingatlan ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása
 • Egy évet meghaladó bérbeadás
 • 1000 m2-nél nagyobb állami, közhasznú épület
 • 1000 m2-nél nagyobb épület jelentős felújítása esetén

Az energetikai Tanúsítványra a hazai jogszabályok és rendeletek értelmében a következő vonatkozások vannak érvényben: 7/2006 TNM rendelet A rendelet hatálya kiterjed minden huzamos emberi tartózkodásra vonatkozó épületre, illetve épület részre.

Az épületek energetikai jellemzőjének meg kell felelni a három szintű követelményrendszernek:

I.    A Határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények
(  U érték, mértékegysége: W/ m2K)

II.    A fajlagos hőveszteség- tényezőre vonatkozó követelményérték
( q érték, mértékegysége W/ m3K)

III.    Az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelmények
( Ep érték, mértékegysége: kWh/ m2a)

Új építésű építmény esetén minimális elvárás a C kategóriának történő megfelelés. Az 1000 m2-nél nagyobb alapterületű új épületek vagy jelentős felújítás alá eső épületek esetén további kötelező vizsgálatok és elvárások előírását tartalmazza ezen rendelet. A rendelet tartalmazza azon számítási módszerek leírását, mellyel kalkulálható mind a követelményérték, mind a vizsgált épület fajlagos hőveszteség tényezője, valamint összesített energetikai jellemzője.

Fontos tudnivalók:

Az Európai Uniós Épületenergetikai direktíva 2003-ban jött létre és lépett hatályba. Tagállamok részéről a csatlakozás és a szükséges rendeletek, célkitűzések, törvények létrejötte kötelező volt annak érdekében, hogy az előírt célok megvalósuljanak.

A cél a következő:

 • Épületek energiafogyasztásának csökkentése
 • Megújuló energia használata
 • Mérsékelni a villamos energia fogyasztást

A rendelet nem terjed ki az alábbi épületekre:

 • 50 m2-nél kevesebb hasznos alapterületű épület
 • Évi 4 hónapnál rövidebb időre igénybe vett épület
 • Felvonulási épület
 • Legfeljebb 2 évi használatra tervezett épület
 • Hitéleti célra igénybe vett épület
 • Műemlék, illetve a helyi védelem alatt álló építmény, védetté nyilvánított épület
 • Világörökség részét képező építmény
 • Védett természetvédelmi területen létesített építmény
 • Nem lakás céljára szolgáló mezőgazdasági épület
 • Ipari épület (amennyiben a belső hőnyereség nagyobb, mint 20 W/m3)
 • Sátorszerkezet
 • Sajátos építményfajta

176/2008 Kormányrendelet

A kormányrendelet értelmében az Energetikai Tanúsítvány készítése az alábbi esetekben kötelező:

 • Új épület építése
 • Meglévő épület (vagy lakás) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása és egy évet meghaladó bérbeadása
 • 1000 négyzetméternél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasznú épület esetén.

A rendelet továbbá tartalmazza az Energetikai Tanúsítvány készítésére vonatkozó tartalmi-formai követelményeket.

KERESS MINKET, ÉS KÉRD SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLATUNKAT MÁR MA!

Az űrlap kitöltésével vagy az info@geniusgeometry.hu e-mail címre közvetlenül eljuttatott levéllel lehetőséged van kérdéseidet, javaslataidat a lehető leggyorsabban eljuttatni hozzánk.

Cím: 3200 Gyöngyös, Orczy út 10. fszt. 3.
Mobil: 06 (30) 684 6991
Email: info@geniusgeometry.hu

13 + 10 =